Selección de webs Selección de webs

Autoría: Juntines

Recurs que conté activitats per a que els pares i mares puguin fer amb els nens. Es troben classificades en tres àmbits: a casa, al carrer i amb l'ordinador. Està pensat com a un recurs que utilitzin compartidament els infants amb els seus pares. És com una agenda d'activitats amb una interfície pensada per infants i acotada a Madrid i Barcelona.

Promedio (0 Votos)
Temas: Recurs web, Oci i temps lliure, Gènius, Pares i mares, Biblioteca virtual