Fons especial

Famílies
Les Biblioteques de Montcada disposen d'un Racó de famílies, un espai on trobar informació i recursos sobre el món dels infants. L'objectiu d'aquest racó, que s'organitza com un centre d'interès documental, és el d'ajudar a pares i familiars en la tasca de tenir cura, educar i entendre els petits de la casa. 
 
El Racó de famílies inclou un conjunt de llibres, revistes i audiovisuals adreçat als adults on es tracten temes relacionats amb els món dels infants, des de l'embaràs fins a la primera l'adolescència. Es poden trobar materials de psicologia, pedagogia, aprenentatge, salut i creixement, lleure, i, en definitiva, tot allò que pot ser d'interès en el desenvolupament dels nens i nenes.
 
Aquesta secció reuneix en un únic espai de cada biblioteca tots els documents relatius a aquests temes per facilitar la seva consulta. 
 
El fons està clarament identificat i es pot consultar a la sala infantil, tot i que el materials, recordeu, s'adrecen als adults. 
 
L'espai està classificat en deu blocs temàtics:
 
- Llibres i lectura
- Créixer
- Aprendre
- Adolescència
- Família
- Educar
- Hàbits
- Salut
- Embaràs, part i lactància
- Plans en família
 
​​​​​​​
Informació complementària:

Podeu consultar tota la informació i recomanacions de les biblioteques sobre famílies al catàleg infantil Gènius

Temes:
Etiquetes: racó de famílies