Fons especial

Racó de mares i pares

La Biblioteca Can Rajoler  disposa d'un espai dins de l'àrea infantil on es troben tots els documents sobre el món dels infants que poden interessar a pares, mares, tutors, educadors o monitors.

El Racó dels pares inclou tot tipus de materials: llibres, revistes, DVD's i CD's de música, i mensualment s'incorporen noves adquisicions.

El racó es divideix es troba dividit en les següents categories:

  • Alimentació: tipus d'aliments i les recomanacions per a acda edat.
  • Aprendre: l'aprenentatge a l'escola, en el lleure i a casa.
  • Créixer: desenvolupament físic, psicològic i social.
  • Lleure: el joc, el divertiment i l'esplai.
  • Noves famílies: la família, famílies monoparentals, parelles del mateix sexe, etc
  • Salut: higiene i salut infantil, prevenció de les malalties.
  • Ser pares: des de l'engendrament fins al primer any de vida.

La biblioteca elabora bimestralment una guia de lectura especialitzada del Racó de pares acompanyada d'una exposició de llibres. 

Temes: Psicologia
Etiquetes: