Notícies

#santpolLlegeix
#santpolLlegeix

El projecte #santpolllegeix inclou tots aquells projectes destinats a la promoció de la lectura que fem des de la Biblioteca de Sant Pol.
Aquest projecte té 2 eixos principals:

  • les activitats de foment a la lectura oferts a les entitats educatives municipals
  • les activitats de foment a la lectura oferts des de la biblioteca directament als seus usuaris.

Les activitats que s’ofereixen a les entitats educatives municipals són:

  • Maletes viatgeres (P3 a 2n)
  • Cabàs de llibres (3r i 4t)
  • Recomana’m (5è)
  • Compra’m (6è)
  • Maletes viatgeres

Maletes viatgeres (P0 a 2n)
El curs 2008-9 vam iniciar aquest projecte de foment a la lectura entre l’escola de primària i la biblioteca i ha funcionat ininterrompudament fins a l’actualitat. Des del curs 2017-18 aquest projecte també s’ha fet extensiu a alumnes d’educació pre-escolar.
Les maletes viatgeres permeten crear un vincle biblioteca-alumne-família. L’alumne recull la maleta a la biblioteca, la porten a classe i des d’allà arriba a cadascuna de les famílies. Finalment la maleta torna a la biblioteca que és d’on ha sortit.

Cabàs de l l ibres (3r i 4t)
Aquesta activitat va destinada als alumnes de 3r i 4t de primària i vol donar continuïtat al projecte de Maletes viatgeres.
L’objectiu és mantenir el vincle entre l’alumne i la biblioteca i permetre que sigui l’alumne qui expressi els seus gustos literaris escollint els llibres que més li agradin. Per fer-ho, cada classe tindrà un cabàs de llibres buit, que hauran d'omplir amb els llibres que ells escullin.

Recomana'm (5è)

El cicle superior de l’educació primària és un cicle on els alumnes comencen a ser grans i a agafar responsabilitats. Des de la biblioteca entenem que després de tants anys llegint llibres seleccionats per les bibliotecàries (maletes viatgeres), 2 anys escollint llibres per compartir
amb els companys (cabàs de llibres), ha arribat el moment de convertir-se en prescriptors literaris.
És a dir que han arribat al punt de tenir el bagatge lector suficient com per ser capaços de recomanar lectures als seus companys. A més, aquestes recomanacions es compartiran amb tot el poble a través de Ràdio Sant Pol de Mar.

Compra'm (6è)

Compra’m és una nova manera de participar activament en la selecció del fons de la biblioteca. Aquesta activitat es farà entre a l’escola i la llibreria.
Cada any la biblioteca compra llibres nous en funció dels gustos lectors detectats. Amb aquesta nova iniciativa volem donar la veu directament als alumnes-lectors de Can Coromines. És per això que, després de presetnar les principals novetats literàries als alumnes, deixarem que vagin a la llibreria a comprar els llibres que més els hagin agradat.

30/09/2019 08:00h
Mitjana (0 Vots)