¿Què són les energies renovables?

Les energies sostenibles són aquelles que poden sortir del conjunt de fonts d'energia que periòdicament es troben a la nostra disposició i que som capaços de transformar en energia útil. És a dir, en l'energia que fem servir per fer anar la llum de casa, l'ordinador, la televisió, tot.

Teòricament les energies sostenibles, també dites energies renovables, són inesgotables, ja que majoritàriament provenen de l'energia del sol. Considerem que es regeneren, o es renoven, naturalment de manera més ràpida a la velocitat que les consumim, que les fem servir. Alguns exemples són l'escalfor del sol, el vent, les marees i l'escalfor dins de la terra, que es transforma en gas.

Les energies renovables es consideren energies alternatives per la seva disponibilitat garantida, és a dir, perquè les tenim ara i no en milers d'anys, com passa en el cas dels combustibles fòssils, com ara el petroli o el carbó, i també pel seu menor impacte ambiental, perquè no fan malbé la Terra.

Més informació:

Torna a l'especial Energies renovables>>