La solució del repte de la superheroïna de la natura

La Superheroïna de la Natura està envoltada vegetació i d’una atmosfera d’absoluta tranquil·litat i felicitat.

Sobre una branca, a punt d’amagar-se en un forat de l’arbre, podem veure la cueta d’en Woodstock.

És cert, aquesta referència tampoc no era gens fàcil de trobar

Torna al repte