Cinema, el setè art

Cinema, el setè art

El 28 de desembre de 1895 és considerat l’inici del cinema, quan els germans Lumière (Auguste i Louis) van projectar per primera vegada pel·lícules realitzades amb el seu invent, el cinematògraf.

A partir d’aquell moment va començar un desenvolupament imparable de les imatges en moviment, fins que el 1911 Ricciotto Canudo (crític de cinema) va escriure el Manifiest de les set arts, identificant el cinema com el setè art.

Aquesta denominació col·locava la nova forma d’expressió dins de les considerades Arts Majors o clàssiques, aquelles a través de les que s’expressa, teòricament i materialment, la capacitat creativa humana per produir experiències, sentiments i espais estètics:

                                                  1. Arquitectura
                                                  2. Escultura
                                                  3. Pintura
                                                  4. Música
                                                  5. Dansa
                                                  6. Poesia/literatura
                                                  7. Cinema

Aquestes arts es distingeixen de les Arts Menors, aplicades o decoratives, més relacionades amb l’artesania, com la ceràmica, l’orfebreria, la joiera, l’ebenisteria, l’art del vidre...

Actualment, hi ha qui demana ampliar aquesta llista i incloure altres manifestacions artístiques i culturals com la fotografia, els videojocs o la televisió. I també hi ha qui diu que és una classificació desfasada i que no té validesa en la nostra cultura.

Ves a l'especial del centenari del naixement d'Elmer Bernstein>>