Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones

 

Aquest objectiu vol garantir que totes les persones tinguin accés universal a l’energia neta, assequible, fiable i moderna. També per lluitar contra el canvi climàtic, s’haurà d’augmentar la proporció d’energies renovables, l’eficiència energètica i així reduir les emissions de CO2.

A les biblioteques trobaràs

 
““

Energía renovables : lo que hay que saber

Veure disponibilitat a l'Aladí

 

Al contrari que l'energia generada per combustibles fòssils, l'energia produïda per fonts renovables sempre retorna, ja que es reprodueix de manera natural o, ras i curt, no es consumeix, ans només es transforma. José Roldán parteix de les necessitats d'energia del món actual per descriure les fonts d'energia convencionals. Amb més detall, exposa l'origen i la tecnologia de les energies renovables, alhora que n'analitza els avantatges i els inconvenients.

 

““

El Meu petit manual de desenvolupament sostenible / Mélanie Pérez

> Veure disponibilitat a l'Aladí

 

Mémanie Perez ha ideat un feix d'experiments perquè els més menuts coneguin els avantatges de l'estalvi energètic a partir de fonts naturals d'energia que poden suplir els combustibles fòssils. A més a més, proposa experiments per introduir els infants en la gestió dels residus, a partir d'un doble treball de reciclatge i tria.

 

““

Com funcionen les coses / 

> Veure disponibilitat a l'Aladí

 

Koko i Alex volen construir eines i màquines. Amb els seus amics exploradors, prendran com funcionen les coses indispensables de la vida quotidiana i coneixeran alguns dels fonaments que permeten de fabricar-les. Sophie Dauvois se serveix d'aquest personatges per introduir-nos a exposicions en detall, desmuntades o en seccions, acompanyades de seqüències i diagrames per explicar el seu funcionament. Tot seguit, s'analitzen els materials que les componen i l'energia que les mou. Amb cada unitat temàtica, hi ha propostes d'exercicis pràctics destinats a ensenyar maneres d'aprofitament de materials i energia o, simplement, prendre'n consciència.

 

Si vols ampliar la informació

Biblioteca Josep Mateu i Miró de Castellbisbal

Objectiu clau de la Biblioteca Josep Mateu i Miró de Castellbisbal