Gènius - Biblioteca Virtual

Detall d’article

Article Article

L'autor com a protagonista: l'autoretrat
L'autor com a protagonista: l'autoretrat

Autoretrat

Mitjana (0 Vots)

Quan l'artista és el seu propi model, el retrat es converteix en autoretrat.

Al retrat pictòric és concentren els trets essencials (socials, polítics i històrics) de l'època  en què es realitza i de cada corrent artística. És per això que sempre ha destacat com a un  valuós document històric, tot i que ha anant perdent aquesta característica amb l'aparició de la fotografia, al segle XIX.

El retrat és la representació d'un individu únic, diferent a qualsevol altre. La persona que se'l fa busca perdurar en el temps, donant la imatge de sí mateix que més li agrada o aquella que li agradaria tenir. A èpoques passades, els retrats estaven reservats a aquelles persones que els podien pagar, així que , normalment aquestes es vestien luxosament per tal de quedar immortalitzats amb els seus trets més rellevants i mostrant la seva posició social. El retrat va viure la seva època dorada als segles XVII i XVIII coincidint amb els sorgiment d'una nova classe social, la burgesia.

Les raons que mouen a un artista a auto-representar-se són diverses i, en molts casos, no difereixen de les raons que portaven als seus clients a fer-se un retrat. Però també hi poden ser d'altres, com la vanitat, l'experimentació tècnica, l'autoafirmació o una forma de mostrar com son, més enllà de la signatura, al igual que importants personatges com els papes, reis i emperadors.

A la història de l'art, especialment a la pintura, tenim molts exemples d'artistes que han fet el seu propi retrat. Un dels més prolífics va ser Rembrandt, considerat el gran mestre de l'autoretrat i del que es diu va deixar pintada la seva biogràfica, amb més de 50 obres en diferents etapes de la seva vida.  Gràcies a aquesta afició seva, es pot conèixer la seva evolució artística i la visió que tenia de si mateix.  En les seves representacions, Rembrandt no provava  d'idealitzar-se, sinó que s'esforçava en mostrar els signes propis de l'envelliment i les seves emocions.

D'altres exemples d'artistes que s'han retratat així mateixos són Dürer, Rafael, Murillo, Rubens, Van Gogh, Picasso, Frida Kahlo ...  Un dels autoretrats més coneguts i agosarats és el Velázquez en Las Meninas, a on l'artista es pinta compartint escena amb la família de Felipe IV i en un plànol més elevant que qualsevol altre personatge de la reialesa.

Autoretrats

Ellas mismas : autorretratos de pintoras : desde la prehistoria hasta las vanguardias

Jaco

Font d'informació: Xarxa de Biblioteques Municipals