Saps què és un manifest?

UN MANIFEST 

 

És : "Una declaració escrita en la qual un govern, un partit polític, un grup cultural o un individu expliquen públicament llurs propòsits i llur programa d’actuació".

Font : Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans

I va ser amb aquest objectiu que Andre Breton va publicar el 15 d’octubre de 1924 el Primer Manifest Surrealista, en el explicava què era el surrealisme i quins eren els principis d’aquest moviment artístic d’avantguarda

Però, quins eren aquests principis?

El principal era alliberar el pensament, la imaginació i la creativitat del control de la raó, que consideraven els mantenia reprimits i no permetia que s’expressin lliurament Buscaven que el subconscient pogués expressar-se, sense que hi hagués cap intervenció de la raó i la lògica.

Per aconseguir-lo utilitzaven tècniques com l’associació lliure de paraules o l’escriptura automàtica per a la literatura, el grattage o el collage a l’art.

Donaven molta rellevància als somnis i d’aquí que seguissin els estudis que sobre la seva interpretació va realitzar Sigmund Freud

Els altres manifests del Surrealisme

No va ser, però, aquesta l’única versió que sobre els principis del Surrealisme va escriure en Breton, hi van haver-hi dos més, el Segon Manifest Surrealista publicat al desembre de 1929 i els Prolegòmens a un tercer manifest de 1942, que no es va arribar a publicar.

 

 

Torna a surrealisme