De Bat a Bat

 

 

El projecte DeBAT a BAT que permet als alumnes descobrir noves formes de lectura i escriptura, participar en diàlegs amb altres joves i desenvolupar el seu pensament crític es trasllada a les aules. Adreçat als alumnes de 6è de primària.

A partir dels àlbums il·lustrats, parlarem sobre art, literatura, filosofia i molt més.

DeBAT a BAT, llegir i llegir-se és un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona, a partir de la idea i realització de Mon Mas, narradora oral i dinamitzadora de clubs de lectura.

La Cinquena edició del bat #MDR Poca Broma, resultat del treball de cocreació dels integrats de la 5a edició del projecte Debat a Bat. En aquesta ocasió la cocreació s’ha centrat en l’humor i en les diferents perspectives des del que el podem considerar.

La Cinquena edició del bat #MDR Poca Broma, resultat del treball de cocreació dels integrats de la 5a edició del projecte Debat a Bat. En aquesta ocasió la cocreació s’ha centrat en l’humor i en les diferents perspectives des del que el podem considerar.

 

 

Biblioteques participants:

Torna a escoles